wtorek, 29 marca 2011

Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”

Film dokumentalny o Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, której nadrzędnym celem było niesienie pomocy ludności polskiej oraz przygotowaniem zbrojnego powstania na okoliczność desantu wojsk polskich, przewidzianego na czas osłabienia III Rzeszy Niemieckiej. Organizacja deklarowała podporządkowanie Polskiemu Rządowi na Uchodźstwie. Dowódcą organizacji był por. rez. Józef Dambek.