czwartek, 29 marca 2012

Piastowie - poczet królów i książąt polskich

była to pierwsza dynastia, która panowała w Polsce. Pierwszym historycznym władcą był Mieszko I, który objął władzę ok 960 roku. Ostatnim przedstawicielem rodu Piastów, będącym władcą Polski był Kazimierz III Wielki, który panował w latach 1333 - 1370. Na Mazowszu dynastia wygasła w 1526 roku, a na Śląsku w 1675 roku.

 

Mieszko I
Mieszko I - Pierwszy władca PolskiBolesław I Chrobry
Bolesław I Chrobry - Pierwszy król Polski (koronowany w 1025)

Mieszko II Lambert
Mieszko II Lambert - Drugi król Polski (koronowany w 1025).

Bezprym
Bezprym - Książę Polski od 1031 do 1032

Kazimierz I Odnowiciel
Kazimierz I Odnowiciel - książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1034-1058 (z przerwami)

Bolesław II Szczodry (Śmiały)
Bolesław II Szczodry (Śmiały) - książę Polski w latach 1058–1076, król Polski w latach 1076–1079.

Władysław I Herman
Władysław I Herman - książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1079-1102

Bolesław III Krzywousty
Bolesław III Krzywousty - książę małopolski, śląski i sandomierski w latach 1102–1107, książę Polski w latach 1107–1138

Władysław II Wygnaniec
Władysław II Wygnaniec - książę zwierzchni polski, krakowski, sandomierski, wschodniej Wielkopolski, kujawski, śląski i zwierzchni pomorski w latach 1138-1146.

Bolesław IV Kędzierzawy
Bolesław IV Kędzierzawy - książę mazowiecki od 1138, w Krakowie, na Kujawach, Gnieźnie i Kaliszu od 1146, w Sandomierzu od 1166, książę zwierzchni Polski w latach 1146-1173.

Mieszko III Stary (wielkopolski)
Mieszko III Stary (wielkopolski) - książę senior w latach 1173-1177, książę zwierzchni Polski 1198-1199

Kazimierz II Sprawiedliwy
Kazimierz II Sprawiedliwy - Zwierzchni książę Polski w latach 1191 - 1194

Leszek Biały
Leszek Biały

Władysław III Laskonogi
Władysław III Laskonogi

Mieszko I Plątonogi
Mieszko I Plątonogi

Henryk I Brodaty
Henryk I Brodaty

Konrad I mazowiecki
Konrad I mazowiecki

Henryk II Pobożny
Henryk II Pobożny

Bolesław V Wstydliwy
Bolesław V Wstydliwy

Leszek Czarny
Leszek Czarny

Władysław I Łokietek
Władysław I Łokietek
Z Bożej łaski król Polski, ziemi krakowskiej, sandomierskiej, łęczyckiej, sieradzkiej i Kujaw, pan i dziedzic Pomorza

Przemysł II
Przemysł II

Wacław II
Wacław II

Kazimierz III Wielki
Kazimierz III Wielki
Z Bożej łaski król Polski, pan i dziedzic ziem krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, Kujaw, Pomorza i Rusi