niedziela, 1 kwietnia 2012

Od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego


Poniżej chciałbym przedstawić krótką charakterystykę królów i książąt Polski, którzy wywodzą się z dynastii Piastów.