poniedziałek, 19 listopada 2012

19 listopada 1190 roku powstaje Zakon Krzyżacki

822 lat temu założony został Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli popularny Zakon Krzyżacki. Niemieccy rycerze, którzy brali udział pod wodzą cesarza Fryderyka Barbarossy w trzeciej krucjacie, nie byli zadowoleni z postępowania joanitów i templariuszy, którzy faworyzowali swoich rodaków zamiast opiekować się wszystkimi chorymi. Wtedy też niemieccy rycerze postanowili założyć w szpitalu prowadzonym przez mieszczan z Bremy i Lubeki własne bractwo. Po ośmiu latach papież nadał bractwu status zakonu, a mądra polityka zarządzania zakonem sprawiła, że wkrótce stał się potęgą polityczną, ekonomiczną, a także militarną. W 1212 roku król węgierski Andrzej II sprowadził Krzyżaków do Siedmiogrodu, lecz kiedy bracia próbowali uniezależnić się, przegonił ich. 14 lat później (1226r.) książę Konrad Mazowiecki sprowadził braci zakonnych do Polski i osiedlił na ziemi chełmińskiej i michałowskiej.