środa, 29 lutego 2012

Mieszko II Lambert - syn Bolesława Chrobrego

Mieszko II urodził się w 990 roku. Zmarł 10 lub 11 maja 1034 roku. Mieszko był synem Bolesława Chrobrego i jego trzeciej żony Emnildy. 

Mieszko II Lambert

Mieszko II Lambert

Miał starszego przyrodniego brata Bezpryma oraz młodszego rodzonego Ottona, a jego synem był Kazimierz I Odnowiciel. W 1025 roku został koronowany na króla Polski. Mieszko II otrzymał staranne wykształcenie, znał między innymi łacinę i grekę. Od samego początku Bolesław Chrobry pokładał w nim nadzieję na swojego następcę, dlatego od samej młodości sprawował funkcje dyplomatyczne i dowódcze. W 1013 roku poślubił Rychezę, która była krewną króla niemieckiego Henryka II, a także siostrzenicą cesarza niemieckiego Ottona III, co pozwoliło polskiej dynastii nawiązać do tradycji karolińskiej, lecz wbrew nadziejom nie umocniło zawartego wówczas pokoju między Henrykiem i Chrobrym. Po zakończeniu w 1018 kolejnej wojny, Mieszko II Lambert zabiegał o dobre stosunki z Henrykiem szczodrze obdarowując ulubione przez niego kościoły, a na Wawelu wzniósł świątynie dedykowane świętym czczonym w rodzinie swojej żony.

 

Rycheza - żona Mieszka II
Rycheza - żona Mieszka II
W 1025 roku, zapewne zaraz po śmierci Bolesława Chrobrego, koronował się na króla Polski. Miało to na celu zachowanie niepodzielności monarchii, co spotkało się z oburzeniem w Saksonii oraz na dworze nowego króla niemieckiego Konrada II, a z pochlebną reakcją wśród opozycji lotaryńsko-szwabskiej. W jednoczesnej wojnie z Niemcami, Rusią i Czechami Mieszko II, mimo przejściowych sukcesów, w latach 1029-1031 utracił Morawy, Grody Czerwieńskie, Milsko i Łużyce. Spowodowało to iż możni poparli bunt sprzymierzonych z wrogami braci Mieszka II Lamberta, on natomiast w 1031 roku uciekł do Czech, gdzie według polskiej tradycji został wykastrowany. W międzyczasie w Polsce krwawe rządy sprawował Bezprym co doprowadziło do jego zamordowania. Mieszko II wykorzystał tą sytuację i w porozumieniu z młodszym bratem Ottonem powrócił wiosną 1032 roku do Polski. Latem 1032 roku, prawdopodobnie dzięki staraniom Rychezy, zyskał uznanie w oczach Konrada II. Musiał się jednak ukorzyć przed nim i podzielić kraj między siebie, Ottona oraz przyrodniego brata stryjecznego Dytryka. Po śmierci obu braci udało mu się doprowadzić do zjednoczenia kraju lecz jego przedwczesna śmierć uniemożliwiła mu ustabilizowanie sytuacji panującej w kraju.
Bezprym - przyrodni brat Mieszka II
Bezprym - przyrodni brat Mieszka II
Na pierwszy rzut oka widać, że Mieszko II Lambert nie był tak uzdolnionym władcą jak jego ojciec i dziadek. Podczas przejmowania władzy otrzymał królestwo z silną armią oraz uznaną reputacją wśród sąsiadów. Co prawda nie można powiedzieć aby sytuacja na granicach była ustabilizowana, gdyż niemal każdy z sąsiadów czekał na okazję do odegrania się i odebrania utraconych wcześniej ziem. Niemniej jednak Bolesław Chrobry umiał sobie radzić z podobnymi problemami, a państwo którym władał nie traciło swoich ziem. Natomiast Mieszko II podczas dziewięciu lat swojego panowania doprowadził do utraty ziem, o które jego ojciec tak długo i skutecznie walczył. Gdyby nie przedwczesna śmierć władcy to może uporałby się ze wszystkimi problemami, co niewątpliwie przyczyniłoby się do poprawy jego opinii wśród potomnych.