niedziela, 9 grudnia 2012

Gospodarka Sumerów

  • Gospodarka Sumerów została poznana dzięki dużej liczbie zachowanych dokumentów;
  • Podstawą było rolnictwo i hodowla bydła;
  • Na barkach chłopa spoczywał ciężar budowy i oczyszczania kanałów;
  • Szacuje się, że zbiory były bardzo obfite o czym świadczyć może fakt, że z nadwyżek produkcji rolnej żyła liczna ludność miejska;
  • Produkcja cegły z gliny została doprowadzona do ogromnych rozmiarów. Początkowo do budowy używany był świeży budulec, by później wpierw ją suszyć lub wypalać;
  • Ok. 3 tyś. p.n.e. wynaleziono koło garncarskie i koło do wozu;
  • Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, ze Sumerowie wynaleźli brąz;
  • Sumerowie wynaleźli kolorowe szkło, a ich sztuka złotnicza stała na bardzo wysokim poziomie;
  • Sumerowie handlowali z wieloma narodami docierając ze swoimi towarami aż do doliny Hindusu (gdzie znaleziono przedmioty pochodzenia Sumeryjskiego datowane na połowę III tyś. p.n.e.);
  • Na zachodzie dotarli Sumerowie do granic Azji Mniejszej, a także do Egiptu;