niedziela, 9 grudnia 2012

Najstarsze kultury Mezopotamii - przyczyny ich powstania

  • Kultury tego okresu osiedlały się głównie w dolnym biegu Eufratu i nad środkowym Tygrysem w VI tyś p.n.e.;
  • Zwrotnym punktem w kształtowaniu się najstarszych kultur Mezopotamii było wykształcenie umiejętności właściwego użytkowania ziemi. Do tego celu stosowano:
    • nad Tygrysem system irygacyjny;
    • nad Eufratem budowano nietrwałe groble, tamy, wały;
  • Konieczność czuwania nad funkcjonowaniem w/w systemów doprowadził do wykształcenia się zrębów organizacji państwowych;