poniedziałek, 10 grudnia 2012

Rozkład Państwa Sumerów - Początki Asyrii

  • Elam podbił część Sumero - Akadu;
  • Dużego znaczenia nabrało państwo asyryjskie, a same miasto Assur zasiedlone było początkowo przez ludność pochodzenia huryckiego, następnie opanowane zostało przez semickich Akadów, aby wreszcie dostać się w ręce semickich przybyszów, Amorytów;
  • O potędze Starego Państwa Asyryjskiego świadczą tzw. tabliczki kapadockie. Z tekstów w nich zawartych wynika, że w XIX - XVII w. istniały w Azji Mniejszej kolonie kupców asyryjskich. Było to świadectwem potęgi państwa, które przez tak długi okres zapewniało istnienie kolonii w tak odległych stronach;