niedziela, 9 grudnia 2012

Okres Sumero - Akadyjski 2100 - 1900 p.n.e.

  • Odrodzenie się Sumerów było możliwe jedynie dzięki ich kulturowej przewadze nad górskimi plemionami Gutium;
  • Nie mozemy już jednak mówić o okresie sumeryjskim, gdyż semickie piętno w wielu dziedzinach było tak silne, że trafniej jest określć ten okres sumero - akadyjskim;
  • Kraj z tego okresu nazwany został Sumero-Akadem;
  • Rolę wiodącą ponownie pełniło miasto UR;
  • Ze źródeł da się wyczytać, że żywioł Sumeryjski z biegiem czasu pełnił coraz mniejszą rolę;
  • Na terenach peryferyjnych zaczęły powstawać nowe ośrodki, które wnikały do Sumero - Akady i niszczyły go od środka;
  • Byli to m.in. Elamici - lud nieznanego pochodzenia;
  • Poczęło się formować również państwo asyryjskie przy mieście Assur;
  • Wielkiego znaczenia nabrało również państwo semickie z siedzibą w Mari (ze znalezionego archiwum 20 tyś tabliczek wynika, że już w połowie III tyś Mari odgrywało wielką rolę);