poniedziałek, 10 grudnia 2012

Zagłada Sumerów

  • W efekcie podboju jakiego dokonali semiccy Amoryci dokonał się proces zanikania żywiołu Sumeryjskiego;
  • Amoryci wchłonęli i rozwinęli całą sumeryjską spuściznę;