niedziela, 9 grudnia 2012

Pierwsze Państwo Semickich Akadów

  • Plemiona semickie stanowiły najprawdopodobniej część ludności w dobie rozkwitu państw sumeryjskich;
  • Mało prawdopodobna wydaje się hipoteza o nagłym napływie z zewnątrz semickiej ludności;
  • Ostatnie badania dają przesłanki, że Semici migrowali na tereny Mezopotamii już na przełomie IV i III tyś. p.n.e.;
  • Semici pod wodzą Sargona z Akadu (2316 - 2280 r. p.n.e.) dysponując nowym uzbrojeniem (łukiem) narzucili swoje zwierzchnictwo;
  • Sargon sięgnął podobno do Syrii, Azji Mniejszej, Elamu, a nawet na Cypr;
  • Co ciekawe Sargon pozostawił w większości pokonanych władców na tronach podbitych państw;
  • Panowanie Akadów nie trwało długo ponieważ padli oni ofiarą plemienia Gutium, którzy nadeszli z zachodniej krawędzi gór Iranu;
  • Powyższe pozwoliło na krótkotrwały renesans Sumerów, możliwy jedynie dzięki ich wysokiej kulturze, która dawała im przewagę nad plemionami górskimi;