niedziela, 9 grudnia 2012

Najstarsze Kultury Elamu

  • Elam znajdował się na wschód od Dolnej Mezopotamii;
  • Zajmował żyzne doliny rzeczne południowo - zachodniego Iranu;
  • Już w IV tyś. p.n.e. doszło do wytworzenia się pierwszych organizmów państwowych, które skupiły się wokół Suzy, która odgrywała nie tylko rolę administracyjną ale także kulturową;
  • Na przełomie IV i III tyś. p.n.e nastąpiło załamanie rozwoju tego terenu, co w efekcie doprowadziło do przeniesienia ciężaru rozwoju do Mezopotamii gdzie w ciągu III tyś. p.n.e. powstały pierwsze Państwa