niedziela, 9 grudnia 2012

Sumerowie i ich pochodzenie

  • Zaczęło się od odkrycia w tekstach z Tello (starożytne Girsu) nieznanego języka;
  • Następnie język ten zaczęto odkrywać w Nippur, Uruk, Sippur, a zwłaszcza w Ur;
  • Jak się okazało, twórcami tego języka byli Sumerowie;
  • Przypuszcza się, że jednym z etapów wędrówki Sumerów mogła być Zatoka Perska;
  • Niektórzy badacze łączą Sumerów z twórcami kultury Indusu;
  • Jeszcze inni badacze próbują wyprowadzić Sumerów z Wietnamu;
  • Na dzień dzisiejszy możemy stwierdzić, że Sumerowie nie należą do żadnej ze znanych grup etnicznych wschodu jak Semici, Chamici czy Indoeuropejczycy;