niedziela, 9 grudnia 2012

Mezopotamia przed Sumerami

 • Tereny Dolnej Mezopotamii rozwijały się już od VI tyś. p.n.e. czego dowodzą prace wykopaliskowe;
 • Kultury jakie w tym czasie funkcjonowały na tym terenie nazwano od miejsc, w których znaleziono najbardziej charakterystyczne elementy danej kultury, a były to:
  • Ubajd,
  • Uruk,
  • Dżemdet Nasr,
 • Cechą istotną tych kultur było wytworzenie się osad typu miejskiego znanych w III tyś. p.n.e. jak:
  • UR,
  • URUK,
  • Nippur,
 • Powstała zapewne władza państwowa, choć z braku źródeł nie można określić w jaki sposób się kształtowała;
 • Charakterystycznymi cechami było powstanie ośrodków kultu, świątyń co z pewnością miało związek z pojawieniem się funkcji kapłana;
 • Rozwój na tych terenach nabrał tempa po tym jak w III tyś p.n.e. pojawili się na nim SUMEROWIE;