niedziela, 9 grudnia 2012

Pismo Klinowe

  • Pismo klinowe zapisywane było na glinianych tabliczkach, które następnie wypalano aby nadać im większą trwałość;
  • Początkowo badacze natrafili na problemy związane z brakiem możliwości odczytania pisma klinowego, co spowodowane było brakiem materiału porównawczego;
  • Przełom w rozwiązaniu powyższego problemu nastąpił po odnalezieniu wielojęzycznego napisu króla perskiego Dariusza I (522 - 485). Dzięki temu odczytano najpierw tekst perski, następnie akadyjski, a potem elamicki;
  • Prowadzone wykopaliska doprowadziły do odnalezienia coraz bardziej archaicznych tekstów;
  • W efekcie odnalezione zostało pismo obrazkowe z końca IV tysiąclecia p.n.e., z którego najprawdopodobniej wyewoluowało pismo klinowe;
  • W konsekwencji badacze odkryli nieznany dotąd lud, którym byli Sumerowie;
  • Analiza pisma wykazała, ze to właśnie Sumerowie jako pierwsi zastosowali metodę fonetycznego utrwalenia mowy ludzkiej w formie sylab i zgłosek;