niedziela, 9 grudnia 2012

Literatura Sumeryjska

  • Sumerowie pozostawili ogromną ilość dokumentów o charakterze gospodarczym;
  • Bodaj najbardziej znanym wytworem literatury sumeryjskiej jest poemat o półbogu Gilgameszu, w którym zawarta została najwcześniejsza wersja potopu, przejęta w późniejszych czasach przez pisarzy biblijnych;
  • Sumerowie stworzyli pierwsze kodeksy prawne;