poniedziałek, 10 grudnia 2012

Polityka Gospodarcza Hammurabiego

  • Centralizacja państwa stworzyła jednolity obszar gospodarczy co w efekcie doprowadziło do ożywienia gospodarki;
  • Istniały wielkie własności ziemskie, które nie były przystosowane do istniejących ośrodków produkcyjnych, a tym samym mało rentowne;
  • Istniała własność królewska, z której wydzielane były:
    • drobne parcele przeznaczone dla pracowników administracji, służby pałacowej;
    • część ziem rozdzielano chłopom zobowiązanym do płacenia daniny;
    • celem zwiększenia obronności państwa nadawano ziemię bezrolnym z obowiązkiem pełnienia służby wojskowej;
  • Hammurabi przywiązywał ogromną rolę do budowania i utrzymywania w nienagannym stanie kanałów. Prace te oczywiście zlecane były chłopom;