niedziela, 9 grudnia 2012

Społeczeństwo Sumerów

 • Uznaje się, że Sumerowie nie byli liczną grupą;
 • Zawładnęli Dolną Mezopotamią dzięki wysokiej kulturze, być może w toku pokojowej infiltracji, wchłaniając częściowo zastaną ludność;
 • Odtworzenie przemian społecznych na dzień dzisiejszy nie jest możliwe;
 • Proces ten zapewne przebiegał od stopniowego rozkładu systemu rodowego, wytworzenia się gminy wiejskiej z własnością prywatną (drobni rolnicy i wielcy posiadacze ziemscy);
 • W tworzących się ośrodkach miejskich wysunęła się (choć zapewne miało to już miejsce wcześniej) świątynia pełniąca nie tylko rolę kultową ale także polityczną i gospodarczą miasta;
 • Najwyższy kapłan pełnił władzę zwierzchnią;
 • W świątyni skupiały się:
  • liczne agendy miasta;
  • biura;
  • magazyny;
  • warsztaty;
  • a także ludność zależna
   • z świątyń rzemieślnik otrzymywał surowce a oddawał gotowy produkt;
   • kupiec składał towary a rolnik płody;
 • Powyższe tłumaczy wzrost znaczenia króla kapłana
 • Wspólnota zanika na rzecz wyodrębnienia się z niej choćby króla kapłana wraz ze swoim rodem, a także dużego zróżnicowania społecznego (bogaci właściciele ziemscy i drobni rolnicy, co zostało udowodnione dzięki dokumentom kupna i sprzedaży)