niedziela, 9 grudnia 2012

Państwo Sumerów

 • Charakterystycznym dla Sumerów było rozbicie polityczne;
 • Zawsze - w całej swojej historii - podzieleni byli na miasta państwa;
 • Kapłani skupiali w swoich rękach władzę administracyjną, wojskową i sądowniczą;
 • Ustrój, w którym władza spoczywa w rękach kapłanów nazywamy teokracją;
 • Stopniowo, w niewyjaśnionych okolicznościach pojawia się władza naczelnika wojskowego czego dowodem jest pojawienie się pałacu poza kompleksem świątynnym;
 • Sumerowie prowadzili wojny, podczas których słabsze ośrodki miejskie padały łupem tych silniejszych, a zdobyczne dobra dzielone były pomiędzy naczelnika wojskowego i jego żołnierzy, z których wytworzyła się Sumeryjska Arystokracja;
 • Naczelnicy wojskowi, w każdym mieście Sumeryjskim, po zagwarantowaniu sobie władzy w rodzimym mieście, czynili starania do podporządkowania sobie innych ośrodków państwowych;
 • Powyższe zjawisko prowadziło do powstawania krótkotrwałych dynastii;
 • Świetność Państwa Sumerów przypadła na panowanie I dynastii z UR ok 2500 r p.n.e.;
 • Świetność ta była jednak krótkotrwała, a powtarzające się walki między miastami sumeryjskimi doprowadziły do ich osłabienia na rzecz Semitów, których nazywamy Akadami;
 • Był to moment zwrotny, od którego rozpoczął się proces semityzacji Sumerów, który z początkiem II tyś. p.n.e. stał się faktem;