poniedziałek, 10 grudnia 2012

Upadek Dynastii Hammurabiego

  • Pogarszająca się sytuacja chłopów spowodowana najprawdopodobniej pogłębiającym się zasoleniem wody rzecznej używanej do nawadniania pól. Z powodu panującej suszy nie można było korzystać z wody opadowej;
  • W II połowie drugiego tysiąclecia wzrosło znaczenie Asyrii, spowodowane uniezależnieniem się od wody rzecznej. Był to efekt wzrostu opadów atmosferycznych;
  • Południowa część Babilonii usamodzielniła się;
  • Babilończyków nękały ciągłymi najazdami plemiona z gór Iranu;
  • Mursilis - król Państwa Hetytów zadał Babilonii ostateczny cios zdobywając je i łupiąc;
  • Po wycofaniu się Hetytów babilon wpadł w ręce górskiego plemienia Kasytów na okres kilku wieków (ok. 1539 - 1160)